Yurtdışında Üniversite Okumak İçin 7 Neden

Yurtdışında En Prestijli Okullardan Mezun Olmak

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde kaliteli ve prestijli eğitim almak öğrencilere rakiplerinden birkaç adım önde olma imkanı tanımaktadır. Günümüz şartları ve eğitim sistemi göz önünde bulundurulduğunda öğrenciler yurtdışındaki üniversiteleri oldukça fazla tercih etmektedir.

Yurtdışı Eğitim Macaristan Üniversiteleri | Yurtdışında Sınavsız Üniversite | EDICCA Akademik Danışmanlık
MACARİSTAN

Uluslararası Geçerliliği Olan Mavi Diplomaya Sahip Olmak

Yurtdışı Üniversitelerinden mezun olan öğrenciler uluslararası alanda geçerli olan mavi diploma alma hakkına sahip olurlar. Mavi diploma sayesinde öğrenciler yurtdışında çalışma ve mesleklerini yapabilme imkanına sahiptirler.

Yurtdışında Üniversite Sınavı Stresi Yaşamadan Kabul Almak

Yurtdışında Üniversitelerinden bazı üniversiteler sınavsız yalnızca lise diploması ile kabul verirken, bazı üniversiteler sınav başarı şartı aramaktadır. Sınavsız yalnızca lise diploması ile üniversite tercihi yaparken denklik sorunu yaşanmaması adına YÖK Kararnamesine uygun üniversitelere başvuru yapılması gerekir. YÖK yayınladığı kararnamede QS Dünya Üniversiteler Sıralamasındaki ilk 1000’deki Üniversitelere denklik verdiğini ilk 400’deki Üniversitelere ise 2. Sınıf sonrası yatay geçiş imkânı tanıdığını belirtmiştir. Lise diploması ile kayıt alan üniversitelerin ilk 1000 içerisinde olması önemli bir kriterdir. Sınavsız kabul veren ülkeler; Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Kazakistan vb. Öğrenciler sınav stresi yaşamadan istedikleri her bölümü yurtdışında YÖK Kararnamesine uygun okullarda okuma imkanına sahiptirler.

Eğitim ve Yaşam Maliyetlerinin Türkiye’ye Göre Daha Düşük Olması

Türkiye’de özel üniversitelerde burslu okunsa dahi yurtdışındaki bazı üniversitelerden çok daha yüksek okul ve yaşam masrafı çıkmaktadır. En çok tercih edilen tıp, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık ve mühendislik fakültelerinin öğrenim fiyatları yurtdışındaki birçok okuldan çok daha yüksektir. Öğrenciler hem üniversitelerin fiyat farklarından hem de üniversite sınavı stresini yaşamamak adına yurtdışındaki okulları tercih etmektedir.

Yeni Diller Öğrenmek

Yurtdışında Üniversite Eğitimi ister sınavlı ister sınavsız kabul olsun öğrencilerin öncelikle dil yeterliliklerinin olması gerekmektedir. Dil yeterliliği olmayan öğrenciler dil okulları ya da üniversitelerin hazırlık fakültelerinde bir yıl dil eğitimi almaktadır. Öğrenciler anavatanlarında öğrendikleri yabancı dil ile 1. Sınıfa başlayabilirler.

Farklı Yerler ve Kültürler Keşfetmek

Üniversite eğitimi alan öğrenciler gittikleri ülkelerde farklı milletlerden yabancı öğrencilerle bir arada olacakları için birden fazla kültürü tanıma ve bakış açılarını geliştirme olanağına sahiptirler.

Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim sağlanmasında eğitimin önemi çok büyüktür. Bu nedenle yurtdışında alınacak dil ve üniversite eğitimi ile kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağlayacaklardır. Öğrenciler yurtdışındaki eğitim sistemiyle farklı bir bakış açısı kazanarak Türk eğitim sistemiyle yetişen öğrencilerden birkaç adım öndedirler.